Wiele odsłon Orsinii

Orsinia to kraina wymyślona przez pisarkę, lecz wydarzenia opisywane są w sposób bardzo realistyczny, z solidnym historyczno-psychologicznym zacięciemKsiążkę “Cała Orsinia” tworzą zebrane w jedną całość wszystkie teksty Ursuli K. Le Guin, których akcja dzieje się w tym właśnie wymyślonym państwie – najstarszy z nich to wydany w 1976 roku zbiór opowiadań pt. „Opowieści orsiniańskie”, kolejną częścią jest powieść z 1979 roku pt. „Malafrena”, a całości dopełniają trzy piosenki i dwa dodatkowe opowiadania.

 Nieznana słowiańska kraina

We wstępie do książki pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Ursula K. Le Guin wspomina swoje młodzieńcze zafascynowanie Europą Środkową i światem słowiańskim, które doprowadziło do wymyślenia całej Orsinii, przeciętej rzeką Molseną, ze stolicą w położonym na trzech wzgórzach starym i pięknym Krasnoy. Kraina stworzona na początku drogi pisarskiej towarzyszyła potem autorce przez wiele lat, powracając co jakiś czas przy okazji późnej publikacji wcześniejszej książki i kolejnych związanych z nią historii.

Fantastycznie realistyczny kraj

Orsinia to kraina wymyślona przez pisarkę, lecz wydarzenia opisywane są w sposób bardzo realistyczny, z solidnym historyczno-psychologicznym zacięciem. Najważniejszą tematyką “Malafreny”, która stanowi największą objętościowo część książki, są wybory ludzkie, związane z wchodzeniem w dorosłość. Pojawiają się motywy porzucania domu i rodziny dla wielkich idei – których jednak wartość z czasem zmniejsza się i przestaje być absolutna. Budowanie świadomości i rozumienia czy to idei, czy to miłości dzieje się  za pośrednictwem niespiesznej akcji i interesujących postaci, zbudowanych w kompletny i wiarygodny sposób. Całość uzupełniają bogate opisy. Część z opowiadaniami prowadzi czytelnika przez społeczno-polityczno-religijną historię Orsinii – rozpoczynając w XII wieku, a kończąc w XX. Pojawiają się tam zagadnienia z jednej strony takie jak wczesnośredniowieczne współistnienie chrześcijaństwa i tradycji pogańskich – na początku historii, a z drugiej strony komunistyczna rzeczywistość – przy jej końcu.

Dorobek pisarski Ursuli K. Le Guin


Autorką książki jest Ursula K. Le Guin, której książki weszły do kanonu literatury pięknej. Jej najbardziej znane książki układają się w cykle. Wyróżnić można 9 tomów cyklu Ekumena, zwanego także cyklem Hain (rozpoczętego w 1966 roku książką “Świat Rocannona“, a zakończonego w 2001 roku “Urodzinami świata“), jak również 6 tomów cyklu “Ziemiomorze” (pierwszy z nich to “Czarnoksiężnik z Archipelagu”, a ostatni nosi tytuł “Inny wiatr”). Autorka stworzyła również cykl czterech krótkich opowiadań dla dzieci nazwany Kotolotki. Najpóźniej stworzony cykl to “Kroniki Zachodniego Brzegu”, napisane już w XIX wieku. Ursula K. Le Guin napisała również kilkanaście książek niepowiązanych w większe całości. Kilka z jej dzieł zostało zekranizowanych. Za swoje książki pisarka zdobyła kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, w tym wszelkie możliwe nagrody przyznawane twórcom science fiction i fantasy.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com

Czytaj dalej »